Man kan finna rätta svar genom att göra dåliga val.